Dėl susipažinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Pasvalio r.sav. teritorijoje

2019-07-17

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:

–   Pasvalio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.pasvalys.lt;

–   UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt – „Naujienos“;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.

Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos (nuo 2019-07-18) galima šiais adresais:

–   UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Zita Bagdonienė, mob. tel. +370 620 58769, el. paštas zita.bagdoniene@tyrens.lt);

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Inga Joteikienė, tel. Nr. +370 5 269 2734, el. paštas: inga.joteikiene@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Pasvalio rajono savivaldybės Didžiojoje salėje (II aukšte), adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvaly, 2019 m. rugpjūčio 8 d., 1700 val.

Sprendinių brėžinys internete

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys, 1 lapas

Sprendinių brėžinys, 2 lapas

Sprendinių brėžinys, 3 lapas

Sprendinių brėžinys, 4 lapas

Sprendinių brėžinys, 5 lapas

Sprendinių brėžinys, 6 lapas

Sprendinių brėžinys, 7 lapas

Sprendinių brėžinys, 8 lapas

Sprendinių brėžinys, 9 lapas

Sprendinių brėžinys, 10 lapas

Sprendinių brėžinys, 11 lapas

1 priedas