Aplinkos apsauga

Miestų plėtra, urbanizacija ir žmonių ūkinė veikla neišvengiamai sukelia poveikį aplinkai, tad aplinkos apsauga šiuo metu yra viena iš prioritetinių sričių mūsų visuomenėje. Įstatymai ir kiti galiojantys teisės aktai numato, kad šis poveikis turi būti įvertintas veiklų planavimo (arba projektavimo) etape. Poveikio riziką ir žalą galima sumažinti vykdant tvarią statybą, taikant poveikį aplinkai mažinančias priemones ir sprendimus.

Savo klientams rengiame aplinkos apsaugos dokumentaciją, deriname ją su institucijomis ir subjektais, padedame veiklų organizatoriams suprasti aplinkos apsaugos reikalavimus, priimti efektyvius, ekonomiškai pagrįstus tvarios statybos ir ūkinės veiklos sprendimus, kurie leidžia išvengti perteklinio išteklių naudojimo, taršos ir neigiamo poveikio aplinkai bei žmonėms.

  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas.
  • Natura 2000 reikšmingumo nustatymo dokumentų rengimas.
  • Ekologiniai tyrinėjimai.
  • Biologinės įvairovės apsaugos bei aplinkos gerinimo priemonių parinkimas ir projektavimas (apželdinimas, tinklo tvoros, pralaidos gyvūnams ir kt.).
  • Triukšmo ir oro taršos modeliavimas (CADNA, AERMOD), triukšmo ir oro taršos mažinimo priemonių parinkimas ir projektavimas.

Architektūros ir aplinkos departamento vadovas

Remigijus Šimkus

Kitos paslaugos

Kitos paslaugos

Visos paslaugos