Infrastruktūros planavimo konsultacijos

Susisiekimo sistemos planavimas yra procesas, kuris vykdomas nuolat ir kurį lemia besikeičianti urbanistinė ir ekonominė situacija, vykstanti technologinė pažanga bei vis didėjantys aplinkosauginiai reikalavimai.

Tinkamai funkcionuojanti susiekimo sistema turi užtikrinti saugias ir patogias sąlygas visiems eismo dalyviams, suteikti galimybę žmonėms ir prekėms pasiekti kelionės tikslą greitai ir mažiausiais kaštais, tačiau kartu turi būti siekiama ir kapitalinių investicijų bei sistemos palaikymo sąnaudų minimizavimo, kas daro susisiekimo sistemos planavimą sudėtingu kompleksiniu uždaviniu.

Mūsų ilgalaikę patirtį turintys specialistai rengia:

  • Susisiekimo komunikacijų plėtros planus ir galimybių studijas.
  • Bendrojo plano lygmens ir kitų lygmenų teritorijų planavimo dokumentų susisiekimo dalis.
  • Statinių statybos pagrindimus, ekonominius tyrinėjimus (ekonomines dalis), sąnaudų/kaštų ir naudos analizes.
  • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimus.
  • Privalomuosius dokumentus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti (įskaitant 50 mln. eurų ir didesnės vertės projektus).
  • Statybos darbų pirkimo dokumentus projektams, finansuojamiems ES paramos lėšomis.
  • Visų rūšių transporto srautų ilgalaikes prognozes.
  • Automobilių srautų tyrimus ir modeliavimą (makro lygyje – su VISUM, mikro lygyje – su VISSIM, sankryžų modeliavimą – su SIDRA programine įranga).
  • Kelių dangos būklės modeliavimą ir prognozavimą, dangos konstrukcijų skaičiavimus.

Architektūros ir aplinkos departamento vadovas

Paulius Grigaliūnas

Kitos paslaugos

Kitos paslaugos

Visos paslaugos