Dėl susipažinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Panevėžio r.sav.ter. projektu

2019-07-18

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:

–   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt;

–   UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt – „Naujienos“;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.

Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos (2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ ) galima šiais adresais:

–   UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, tel.+ 370 37 228 109, mob. tel. +370 693 80187, el. paštas ieva.matulionyte@tyrens.lt);

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovas Mykolas Dumbrava, tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt.

Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Panevėžio rajono savivaldybės Didžiojoje salėje (II aukšte), adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, 2019 m. rugpjūčio 7 d., 1700 val.

Sprendinių brėžinys internete

Aiškinamasis raštas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Sprendinių brėžinys, 1 lapas

Sprendinių brėžinys, 2 lapas

Sprendinių brėžinys, 3 lapas

Sprendinių brėžinys, 4 lapas

Sprendinių brėžinys, 5 lapas

Sprendinių brėžinys, 6 lapas

Sprendinių brėžinys, 7 lapas

Sprendinių brėžinys, 8 lapas

Sprendinių brėžinys, 9 lapas

Sprendinių brėžinys, 10 lapas