Dėl susipažinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje projektu

2018-05-03

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:

–          Kėdainių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kedainiai.lt;

–          UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt – „Naujienos“;

–          AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;

–          Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.

Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos galima šiais adresais:

–          UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227), atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus žemėtvarkos inžinierė Ieva Matulionytė, tel. (8 37) 205 587, mob. tel. 8 693 80187, faks. +370 37 205 227, el. paštas: ieva.matulionyte@tyrens.lt;

–          Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;

–          AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 5) 269 2235, el. paštas k.rackauskaite@litrail.lt.

Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Kėdainių rajono savivaldybės salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, 2018 m. gegužės 24 d., 18:00 val.

Taip pat prašome žemės sklypų savininkus ir (ar) kitus naudotojus, turinčius įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu VĮ Registrų centre įregistruota žemės sklypo nuomos sutartis, kurios nuomos terminas baigėsi projekto rengimo laikotarpiu arba baigsis iki 2018 m. gruodžio 21 d., pranešti apie tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams aukščiau nurodytais kontaktais.

Sprendinių brėžinys internete

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžiniai:

RB ZPVP Kėdainiai apjungimo brėžinys 1 lapas

RB ZPVP Kėdainiai apjungimo brėžinys 2 lapas

RB ZPVP Kėdainiai apjungimo brėžinys 3 lapas

RB ZPVP Kėdainiai apjungimo brėžinys 4 lapas

RB ZPVP Kėdainiai apjungimo brėžinys 5 lapas

RB ZPVP Kėdainiai miško pavertimas 1 lapas

RB ZPVP Kėdainiai miško pavertimas 2 lapas

RB ZPVP Kėdainiai miško pavertimas 3 lapas

RB ZPVP Kėdainiai pagrindinis brėžinys 1 lapas

RB ZPVP Kėdainiai pagrindinis brėžinys 2 lapas

RB ZPVP Kėdainiai pagrindinis brėžinys 3 lapas

RB ZPVP Kėdainiai pagrindinis brėžinys 4 lapas

RB ZPVP Kėdainiai pagrindinis brėžinys 5 lapas