Informacija apie parengtą kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo strateginių pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

2015-07-13

Informuojame, kad yra parengta valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: www.lakd.lt, el. p. lakd@lakd.lt).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, projekto vadovas Vladimiras Davydenko, tel. (8 46) 383 477, mob. (8 687) 56 690, faksas (8 46) 383 477, adresas internete: www.tyrens.lt, el. p. vladimiras.davydenko@tyrens.lt.

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyrius, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, faksas: (8 37) 205227. Kontaktinis asmuo – Darius Šaliūnas, tel. (8 37) 302 532, el. p. darius.saliunas@tyrens.lt.

SPAV pavadinimas – valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Supažindinimo tvarka: su parengta magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstrukcijos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita visuomenė gali susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargžduose, UAB „Kelprojektas“, Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriuje, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaune, UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėdoje, bei Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilniuje. Taip pat rengėjo internetiniame tinklapyje: www.tyrens.lt nuo 2015 m. liepos 14 d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. imtinai.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas ir pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui bei SPAV rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešojo supažindinimo pabaigos. Po viešojo supažindinimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu nurodydami vardą, pavardę adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita įvyks 2015 m. rugpjūčio 12 d., 17 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje adresu Klaipėdos g. 2 (I aukštas), Gargždai. 

Dokumentai:

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Specialiojo plano alternatyvų brėžiniai (M 1:5 000):

1.1_I_alternatyva

1.2_Ia_alternatyva

1.3_II_alternatyva

Planavimo sąlygos ir kiti raštai dėl specialiojo plano sprendinių:

2.1_priedas_Sąlygos_SP_rengimui

2.3_priedas_Raštas_iš_VSTT

2.4_priedas_LAKD_raštas_VSTT

2.5_priedas_VSTT_atsakymas

SPAV subjektų išvados dėl SPAV apimties nustatymo dokumento:

3_priedas_SPAV_apimties_išvados

Viešinimo dokumentų (skelbimų) apie pradedamą rengti specialųjį planą ir SPAV kopijos:

4.1_priedas_Skelbimai_pradžia

5_priedas. Oro tarša:

Oro teršalų sklaidos žemėlapiai

6_priedas. Triukšmas. Strateginio triukšmo kartografavimo ir triukšmo prevencijos veiksmų plano duomenys:

6.1_priedas.Strateginis triukšmo kartografavimas

6.2_priedas.Triukšmo sklaidos žemėlapiai

Planavimo dokumentų schemų iškarpos:

7.1_priedas_Bendrųjų_planų_iškarpos

Kitos schemos ir paveikslai:

8.1_priedas_Dirvožemio_schemos

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstrukcijos poveikio kraštovaizdžiui vertinimas:

9.1_priedas_Poveikio_kraštovaizdžiui_vertinimas_(atliko_UAB_Infraplanas)

10_priedas. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita:

10.01_dalis_01-37

10.02_dalis_38-55

10.03_dalis_56-73

10.04_dalis_74-90

10.05_dalis_91-114

10.06_dalis_115-116

11_priedas. Viešinimo dokumentų kopijos:

11_1_skelbimas

11_2_visuomenės_viešo_supažindinimo_protokolas

11_3_visuomenės_dalyvių_sąrašas