DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTAIS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTAIS

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje projektas 

 

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTU

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.

Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantys grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Teresa Gudauskienė, tel. +370 638 67478, el. p. teresa.gudauskiene@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. 8 (5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projekto vadovė Inga Joteikienė, tel. +370 667 21284, el. p. inga.joteikiene@ltginfra.lt, jai nesant, Teritorijų planavimo projektų projekto vadovas| Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. p. v.sakalauskas@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt,

Paslaugų teikėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadovė Zita Bagdonienė tel. +370 620 58769, el. p. zita.bagdoniene@tyrens.lt,

Informuojame, kad apie Projektą viešai paskelbta:

–   Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.jonava.lt/gyventojams/skelbimai/54/,   

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/,

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/,

  • UAB „Tyrens Lietuva“ adresu tyrens.lt,
  • Laikraštyje „Lietuvos rytas“, 2024 m. balandžio 26 d. numeryje,
  • Jonavos rajono savivaldybės laikraštyje „Alio Jonava“, 2024 m. balandžio 26 d. numeryje
  • Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/5a5Ha0.

Vadovaujantis Įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu ir teikti pasiūlymus galima per 15 darbo dienų (nuo pranešimo įteikimo dienos). Su Projektu susipažinti galima šiais adresais:

–  UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://kelprojektas.lt/lt/naujienos/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-pagal-projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-pletros-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-pla-2/ ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadove Zita Bagdoniene tel. +370 620 58769, el. p. zita.bagdoniene@tyrens.lt.

Informacinis susirinkimas vyks 2024 m. gegužės 16 d. 17.00 val. Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salėje (Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav.). Baigiamasis susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą (nuoroda prisijungimui: https://msteams.link/YOZJ).

Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.

Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, informuojame apie Projektą kaip gretimo planuojamai teritorijai žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2023-0811, esančio Daukliūnų k., Užusalio sen., Jonavos r. sav.) savininkę. Gyventojų registre duomenų apie savininkę nerasta, todėl nėra galimybės išsiųsti pranešimą. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo institucijos interneto svetainėje būdu. Tokiu atveju pranešimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo institucijos interneto svetainėje dieną.

Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).

Jonavos rajono-Pagrindinis sprendinių brėžinys

Jonavos rajono_Visuomenės poreikiams formuojami žemės sklypai

Jonavos rajono_Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis brėžinys

SRB ZPVP D KNS_AISKINAMASIS RASTAS_Jonava

SRB ZPVP D KNS_AISKINAMOJO RASTO 2 PRIEDAS

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas 

 

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMSPROJEKTU

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija  informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – įstatymas) nuostatas.

Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantys grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Teresa Gudauskienė, tel. +370 638 67478, el. p. teresa.gudauskiene@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. 8 (5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projekto vadovė Inga Joteikienė, tel. +370 667 21284, el. p. inga.joteikiene@ltginfra.lt, jai nesant, Teritorijų planavimo projektų projekto vadovas| Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. p. v.sakalauskas@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt,

Paslaugų teikėjas – UAB „Tyrens Lietuva“ juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadovė Zita Bagdonienė tel. +370 620 58769, el. p. zita.bagdoniene@tyrens.lt,

Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:

–   Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/,   

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/,

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;

  • UAB „Tyrens Lietuva“ adresu tyrens.lt,
  • Kauno savivaldybės laikraštyje „ Kauno diena“, 2024 m. balandžio 26 d. numeryje,
  • Laikraštyje „Lietuvos rytas“, 2024 m. balandžio 26 d. numeryje,
  • Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1Xu0yy3.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo III skyriaus 10 straipsniu susipažinti su Projektu ir teikti pasiūlymus galima per 15 darbo dienų (nuo pranešimo įteikimo dienos). Su Projektu susipažinti galima šiais adresais:

–  UAB „Tyrens Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://kelprojektas.lt/lt/naujienos/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-pagal-projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-pletros-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-pla-2/ ir UAB „Tyrens Lietuva“ Jonavos g. 7, 44192 Kaunas. Suinteresuoti asmenys priimami tik iš anksto susitarus su Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadove Zita Bagdoniene tel. +370 620 58769, el. p. zita.bagdoniene@tyrens.lt.

Informacinis susirinkimas vyks 2024 m. gegužės 16 d. 17.00 val. Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salėje (Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav.). Baigiamasis susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą (nuoroda prisijungimui: https://msteams.link/YOZJ).

Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos Projektą įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo šiame pranešime nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.

Kauno rajono_Pagrindinis sprendiniu brezinys

Kauno rajono_Visuomenės poreikiams formuojami žemės sklypai

Kauno rajono_Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis brėžinys

_SRB ZPVP D KNS_AISKINAMASIS RASTAS

SRB ZPVP D KNS_AISKINAMOJO RASTO 2 PRIEDAS_v.00.02