Dėl susipažinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti projektu

2019-01-10

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti) projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:

–  Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vrsa.lt – Teritorijų planavimas;

–  Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;

–  UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt– Naujienos;

–  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Kita veikla – Teritorijų planavimo dokumentai – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;

–  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.lakd.lt – Veiklos sritys – Teritorijų planavimas.

Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos galima šiais adresais:

–  UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227, interneto svetainė adresu www.tyrens.lt – Naujienos), atsakingas asmuo – Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 37 228 109, mob. tel. +370 693 80187, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.matulionyte@tyrens.lt;

–  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt;

–  Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600) asmuo kontaktams – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

Sprendinių brėžinys internete
Projekto aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis schema
Pagrindinis sprendinių brėžinys 1 lapas
Pagrindinis sprendinių brėžinys 2 lapas
Visuomenės poreikiams formuojami žemės sklypai 1 lapas
Visuomenės poreikiams formuojami žemės sklypai 2 lapas