Dėl susipažinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos (nuo 16,465 iki 23,32 km) rekonstruoti) Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektu

2023-08-24

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo sankryžos su krašto keliu Nr.130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos (nuo 16,465 iki 23,32 km) rekonstruoti) Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas.

Informuojame, kad apie Projektą viešai paskelbta:

– Kauno rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu www.krs.lt;

– UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu https://tyrens.ltNaujienos;

– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu http://sumin.lrv.ltVeiklos sritys – Kita veikla – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;

Taip pat su Projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos galima šiais adresais:

– UAB ,,Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. paštas info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt) atsakingas asmuo Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus Projekto vadovė Zita Bagdonienė, mob. tel. +370 620 58769, el. paštas zita.bagdoniene@tyrens.lt;

– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,
tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt), atsakingi asmenys – Susisiekimo ministerijos Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas Darius Sriubas, tel. +370 660 31 979, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt, jo nesant – Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. +370 684 18027, el. paštas vytautas.palevicius@sumin.lt;

– Akcinėje bendrovėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. paštas mailto:lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt), atsakingas asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto vadovė Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 2329662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

Šiame pranešime pateikta informacija skirta žemės sklypų savininkams (1 lentelė) ir gretimų Projekto teritorijai žemės sklypų savininkams (2 lentelė), kurių informuoti dėl parengto projekto registruotais laiškais nėra galimybių.

1 lentelė. Privačių žemės sklypų, kurių dalys paimamos visuomenės poreikiams, sąrašas

Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo vieta
5227-0003-0049 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k.
5227-0004-0121 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jurginiškių k.

2 lentelė. Gretimų Projekto teritorijai žemės sklypų sąrašas (žemė visuomenės poreikiams nebus paimama)

Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo vieta
4400-2473-8754 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Stanaičių k.
5227-0002-0104 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Stanaičių k.
4400-1159-9383 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k.

Pranešimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Sprendinių brėžinys internete

Aiškinamasis raštas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

10 priedas

Sprendinių brėžinys, 1 lapas

Sprendinių brėžinys, 2 lapas

Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis

Formuojami sklyapi, 1 lapas

Formuojami sklypai, 2 lapas