Informacija apie parengtą A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 45,15 – 56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

2015-11-16

Informuojame, kad yra parengta  A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 45,15 – 56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita:

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109, Vilnius; tel. (8 5) 232 96 00; faks. (8 5) 232 9609; el. paštas info@lakd.lt
 2. PŪV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32; faks. (8 37) 205 227; el. paštas info@tyrens.lt.
 3. PŪV pavadinimas – A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 45,15 – 56,83 km kelio ruožo rekonstravimas.
 4. PŪV vieta – Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Sasnavos ir Marijampolės seniūnijos.
 1. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Marijampolės savivaldybė, Marijampolės visuomenės sveikatos centras ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius.
 2. Sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. Faks. (8) 70662000; el. p. aaa@aaa.am.lt
 3. Su PŪV PAV ataskaita susipažinti iki viešo susirinkimo dienos galima darbo dienomis 9-11 val. ir 13-16 val.: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19; Marijampolės savivaldybėje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. (8 343) 90011; Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav., tel. (8 343) 28 788  ir Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė, tel. (8 343) 50 628; www.tyrens.lt
 4. Viešas supažindinimas su PAV ataskaita (susirinkimas) vyks 2015 m. gruodžio 3 d. 17.30 val. Marijampolės savivaldybėje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.
 5. Pasiūlymus (nurodant vardą, pavardę, adresą ir datą) iki viešo susirinkimo dienos galima pateikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32); el. paštas info@tyrens.lt., pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Dokumentai:

 1. Triukšmo skaičiavimai
 2. Oro teršalų skaičiavimai
 3. Vandens monitoringo duomenys
 4. Dirvožemio monitoringo duomenys
 5. Trasos planas
 6. Paveikslai ir schemos
 7. Aplinkosauginių priemonių ataskaita
 8. Dokumentų kopijos
 9. PAV dokumentų rengėjų diplomai
 10. PAV programa
 11. A5 45,15-56,83 km PAV ataskaita