Magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas rekonstravimo projektas

Projektavimo metai 2013

„Kelprojektas” atlieka valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius‒Varėna‒Gardinas ruožo nuo 39,44 iki 69,00 km rekonstravimo projektavimo darbus. Rengiant projektą esamas 29,56 km ilgio II-III techninės kategorijos kelias bus rekonstruotas į II-ą kelio techninę kategoriją.

Rekonstruojamame kelio ruože numatyta:

  • atlikti geodezinius, geologinius, hidrometeorologinius, ekonominius tyrimus,
  • atlikti esamos situacijos analizę (eismo įvykių skaičius, srautų pasiskirstymas sankryžose ir t.t.), nustatant pavojingiausias ir avaringiausias kelio ruožo vietas,
  • parengti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
  • nustatyti planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000″ teritorijoms reikšmingumą,
  • parengti kelio rekonstrukcijos projektą,
  • suprojektuoti inžinerines eismo saugumo priemones,
  • parengti tilto per Raudonėlės upę (47,98 km) rekonstrukcijos projektą.

Projektavimo darbus numatyta atlikti iki 2014 m balandžio mėn.

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos