UAB „Alkesta“ ūkinė veikla – asfaltbetonio gamybinės bazės rekonstravimas Marijampolėje, Vasaros g. 14, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

2017-06-09

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d.  LR Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-474 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, teikiame informaciją.