Informacija apie visuomenės supažindinimą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu Kauno rajone ir Kauno mieste

2015-12-15

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, interneto svetainės adresas www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas lakd@lakd.lt) informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94 km iki 107 km rekonstruoti) projektu (toliau – projektas), rengiamu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 304 „Dėl žemės sklypų (dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94 km iki 107 km rekonstruoti) procedūros pradžios” (nutarimas ir su tuo susijusi medžiaga paskelbti Teisės aktų registre (interneto svetainės adresas www.e-tar.lt), o specialusis planas paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (interneto svetainės adresas www.tpdr.lt). Specialiojo plano registracijos unikalus kodas T00070644).

Informuojame, kad projektas viešai paskelbtas:

– Kauno miesto savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt – „Urbanistika ir architektūra”;

– Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt – „Urbanistika ir architektūra”;

– UAB ,,Kelprojektas” interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt – „Naujienos”;

– Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.lakd.lt – „Veikla” – „Teritorijų planavimo dokumentai”.

Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima šiais adresais:

– UAB ,,Kelprojektas” (Kanto g. 25, Kaunas, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 228 109, adresas internete www.tyrens.lt), 244 kabinete, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbo vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, el. paštas genovaite.kederiene@tyrens.lt;

– Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius), 206 kabinete, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

Dokumentai:

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys_1

Sprendinių brėžinys_2