Informacija apie priimtą sprendimą dėl Šilalės rajono Džiaugėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano SPAV

2015-12-14

Planavimo organizatorius: Uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdrasta”, įm. kodas 176597054, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, tel.: tel./faks.: (8-449) 55260, el. paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Naudojimo plano rengėjas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas”, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Šilalės rajono Džiaugėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, bei atlikus papildomus skaičiavimus ir numatomos veiklos analizę, atsižvelgiant į Tauragės visuomenės sveikatos centro pasiūlymus, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Kvėdrasta” ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas” darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)

Dokumentai:

SPAV atrankos informacija

Sprendimas ir pažyma