Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kėdainių raj. Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano SPAV

2015-11-27

Planavimo organizatorius: individuali įmonė „Kėdainių karjerai”, įm. kodas 301525655, Nevėžio g. 28, LT-58158 Paobelio k., Kėdainių raj., tel.: 8-640-21768, el. paštas: kedainiukarjerai@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas/planavimo organizatoriaus atstovas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas”, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Kėdainių rajono Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, atsižvelgiant į tai, kad pastabų ir pasiūlymų pateiktam dokumentui nebuvo gauta, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui IĮ „Kėdainių karjerai” ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas” darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)

Dokumentai:

SPAV atrankos informacija

Sprendimas ir pažyma