Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Mantviliškės smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto, esančio Šalčininkų rajono savivaldybėje Eišiškių seniūnijoje, Panezdilių kaime, išteklių naudojimo (gavybos), poveikio aplinkai vertinimo programą

2018-02-27

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Pusbroliai“ (Šilutės pl. 2, LT–91111 Klaipėda, www.pusbroliai.eu, el. paštas: info@pusbroliai.eu, tel. +370 46 21 4703).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, www.tyrens.lt, SKPAS@tyrens.lt, +370 37 30 2532).

PŪV pavadinimas ir vieta: Mantviliškės smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto, esančio Šalčininkų rajono savivaldybėje, Eišiškių seniūnijoje, Panezdilių kaime, išteklių naudojimas (gavyba).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys.

Programą tvirtins: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymus teikimo terminas: 10 d.d. nuo informacijos paskelbimo galima teikti PAV dokumentų rengėjui.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje: https://tyrens.lt/lt/news

PAV programa su priedais