Vilniaus oro uosto riedėjimo tako F rekonstravimo, esamos priešgaisrinės stoties pastato griovimo Rodūnios kelias 2, Vilniuje techninio projekto korektūros bei jo atnaujintos versijos išleidimas

Metai 2019

UAB „Kelprojektas“ atlieka Vilniaus oro uosto riedėjimo tako F rekonstravimo, esamos priešgaisrinės stoties pastato griovimo Rodūnios kelias 2, Vilniuje techninio projekto korektūros bei jo atnaujintos versijos išleidimo darbus.

Rekonstravimo tikslas: esamo riedėjimo tako F pratęsimas. Įgyvendinus projektą, aplinkos tarša sumažės ir pagerės oro uosto infrastruktūra. Dėl naujai įrengiamų dangų sutrumpėja orlaivių riedėjimo laikas, sumažėja variklių darbo trukmė, todėl sumažėja skleidžiamo triukšmo ir taršos laikas. Įrengus paviršinio vandens surinkimo sistemą, nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos, valomos ir nuvedamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus.