Vilniaus oro uosto aerodromo rekonstrukcijos projektas

Metai 2020

Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos darbo projektas – Riedėjimo tako F rekonstravimo, esamos priešgaisrinės stoties pastato griovimo Rodūnios kelias 2, Vilniuje.

Įgyvendinus projektą, sumažės aplinkos tarša ir pagerės oro uosto infrastruktūra. Naujai įrengta danga prisidės prie saugaus orlaivių eismo sąlygų gerinimo, trumpinant orlaivių riedėjimo atstumą – sumažės triukšmo lygis ir lėktuvų CO2 emisija. Įrengus paviršinio vandens surinkimo sistemą, nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos, valomos ir nuvedamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus.