UAB „Vitras-S“ atstatomo Mažeikiai–Rengė geležinkelio ruožo iki Latvijos sienos paprastojo remonto aprašo rengimas

Metai 2019

UAB „Kelprojektas“ rengia UAB „Vitras-S“ atstatomo Mažeikiai–Rengė geležinkelio ruožo iki Lietuvos–Latvijos sienos paprastojo remonto aprašą.

Viso Rengės ruožo atstatymo projekto darbų apimtyje numatyta atstatyti 19 kilometrų ilgio geležinkelių ruožą nuo Mažeikių iki Lietuvos–Latvijos sienos, taip pat bus suremontuotos arba atstatytos penkios pervažos, šeši tiltai, trys pralaidos, įrengtas arba atstatytas eismo valdymo sistemų ir susijusių ryšių bei elektros sistemų veikimas, atlikti kiti darbai.

Ruožą iš Mažeikių į Rengę Latvijoje, pagal su Europos Komisija suderintą veiksmų planą, ketinama atstatyti iki 2019 metų pabaigos.