Trakų r. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas

Metai 2020

Trakų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, nustatant aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, infrastruktūros kryptis, bei nurodant šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.