„Rail Baltica“ Panevėžio geležinkelio mazgo ir regioninių stočių infrastruktūros teritorijų planavimas

Metai 2022

Pasirašytos dvi strategiškai svarbios sutartys su AB „LTG Infra“, prie kurių prisidės „Kelprojektas“ kolegos iš Kelių, Geležinkelių, Aplinkosaugos, Architektūros, Tiltų, Geologijos skyrių.

Pagal pirmąją sutartį bus rengiamas projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Paslaugų įvykdymo terminas – 24 mėnesiai, kaina – beveik 950 tūkst. eurų be PVM.

Remiantis antrąją sutartimi „Kelprojektas“ per du metus turės parengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir PAV. Kaina – beveik 740 tūkst. eurų be PVM.

Įgyvendindamas sutartinius įsipareigojimus „Kelprojektas“ įvertins esamą situaciją, suformuos bendruosius ir konkretizuotuosius sprendinius parengiant „Rail Baltica“ plėtros alternatyvas, nustatys konkrečios apimties žemės paėmimą visuomenės poreikiams, taip pat įvertins planuojamos infrastruktūros poveikį aplinkai.