Magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (A5) ruožo nuo 57,7 iki 97,06 km rekonstrukcijos projektinių sprendinių paruošimas

Metai 2014

„Kelprojektas” atlieka magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (A5) ruožo nuo 57,7 iki 97,06 km rekonstrukcijos projektinių sprendinių paruošimo darbus.

Vykdomi darbai:

  • inžineriniai geologiniai, geodeziniai, ekonominiai ir kiti tyrinėjimai;
  • transporto priemonių intensyvumo ir srautų sudėties natūriniai tyrimai;
  • pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių eismo natūriniai tyrimai;
  • statinio rekonstravimo projekto kaštų naudos analizė;
  • ekologinis tyrimas (triukšmo modeliavimas, biologinė įvairovė, planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000″ teritorijoms reikšmingumo nustatymas)
  • statinio statybos projektinių sprendinių parengimas – „Kelprojekto” specialistai, siekdami rasti optimaliausius kelio ruožo rekonstrukcijos sprendinius numatytam magistralinio kelio A5 ruožui, parengs ne mažiau kaip 3 atskirus projektinių sprendinių variantus. Pirmajame variante bus siūloma rekonstruoti esamą kelio ruožą, nekeičiant kelio trasos, kituose projektinių sprendinių variantuose bus siūloma kelią tiesti naujose vietose.