Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies specialiojo plano keitimas

Metai 2021

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo rengimas.