Kelio nuo Aviacijos gatvės iki sklypo Aviacijos g. 5, Šiauliai, įrengimo, sklypo vidaus kelių įrengimo, riedėjimo tako „B“ rekonstravimo, perono „B“ ir inžinerinių tinklų statybos projektas

Metai 2019

„Kelprojektas“ atlieka Kelio nuo Aviacijos gatvės iki sklypo Aviacijos g. 5, Šiauliai, įrengimo, sklypo vidaus kelių įrengimo, riedėjimo tako „B“ rekonstravimo, perono „B“ ir inžinerinių tinklų statybos projektavimo darbus.

Statybos tikslas: Šiaulių oro uoste numatoma įrengti naują peroną „B“, rekonstruoti riedėjimo taką „B“, aptarnavimo transportui privažiuoti nuo Aviacijos gatvės numatoma įrengti privažiavimo kelią bei inžinerinius tinklus.