Kauno ir Vilniaus intermodalinis terminalas

Metai 2021

Terminalų valdymo centrų Kauno ir Vilniaus intermodalinių terminalų puspriekabių skirstymo aikštelių techninių darbo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.

Bus atliktos šios projekto dalys – bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo planas), susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominė dalis. Taip pat bus atlikti visi būtini tyrimai išvardintoms projekto dalims parengti.