110 kV elektros perdavimo linija Griškonys-Varėna

Metai 2020

110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys-Varėna statybos vystymo plano parengimas, SPAV, PAV, servitutų ir žemės naudojimo sąlygų nustatymo paslaugos.

Bus parengti du 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys-Varėna statybos vystymo planai, t.y. Varėnos rajono savivaldybėje (Varėnos, Merkinės, Jakėnų seniūnijose) bei Alytaus rajono savivaldybėje (Butrimonių, Punios, Pivašiūnų, Alovės, Daugų seniūnijose). Preliminarus trasos ilgis apie 50 km.

Šiuo projektu siekiama užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą – sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET). Taip pat siekiama nustatyti tinkamiausią 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys-Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.