Pranešimai apie pažeidimus

Pranešimai apie įtariamus ar žinomus pažeidimus

Turite keletą pasirinkimų, kaip pranešti apie įtariamą ar žinomą pažeidimą, susijusį su įstatymais, „Tyréns Group“ politika ar vertybėmis.
Pirmiausia raginame pranešti apie žinomus ar įtariamus pažeidimus tiesioginiam vadovui ar vyresniajam vadovui. Jei pageidaujate, galite kreiptis į UAB „Kelprojektas“ Žmogiškųjų išteklių skyrių arba bet kurį teisinį skyrių. Jei jaučiatės nepatogiai, apie įtariamus ar žinomus pažeidimus galite pranešti toliau nurodytais kanalais. Pranešimą galite pateikti konfidencialiai ir anonimiškai.
Pranešti apie pažeidimus gali „Tyréns Group“ ir visų dukterinių įmonių darbuotojai, „Tyréns Group“ ir visų dukterinių įmonių verslo partneriai bei plačioji visuomenė.

Kodėl „Tyréns” įmonėje turime pranešimo apie pažeidimus sistemą?

Pranešimų apie pažeidimus teikimas yra mūsų siekio sukurti „Tyréns Group“, kurioje vyrauja tvirtos vertybės ir etika, dalis. Ji leidžia mums pareikšti susirūpinimą dėl pažeidimų, kai mums nejauku naudotis kitais kanalais. Žinome, kad pranešimai apie pažeidimus darbo vietoje padeda mums aptikti ir spręsti tokius pažeidimus, kurie kitu atveju galėtų padaryti didelę žalą. Tai, kad UAB „Kelprojektas“ veikia pranešimo apie pažeidimus sistema, numatyta „Tyréns Group“ elgesio kodekse ir „Tyréns Group“ Verslo etikos politikoje.
Be to, teisiškai reikalaujama, kad įmonės teiktų kanalus, kuriais galima pranešti apie pažeidimus.

Apie kokius pažeidimus galite pranešti?

Pranešimo apie pažeidimus sistema skirta pranešti apie įtariamus arba žinomus pažeidimus, tokius kaip:

 • įstatymų pažeidimus, pavyzdžiui, nekonkuravimo įstatymų, priekabiavimo prevencijos ir vienodo požiūrio įstatymų pažeidimus, antikorupcijos, apsaugos nuo vagystės, kovos su sukčiavimu, intelektinės nuosavybės įstatymų pažeidimus ir kitų įstatymų, susijusių su UAB „Kelprojektas“ veikla, pažeidimus,
 • „Tyréns Group“ Elgesio kodekso, Verslo etikos politikos, Tvarumo politikos, Finansinės atskaitomybės politikos ar bet kurios kitos „Tyréns Group“ ar UAB „Kelprojektas“ politikos, susijusios su priekabiavimo prevencija, vienodu požiūriu, aplinka, interesų konfliktu, nekonkuravimu, atskaitomybės standartais ar kitomis sritimis, kurioms taikomos šios politikos, pažeidimu,
 • pažeidimus, prieštaraujančius „Tyréns Group“ vertybėms ir (arba)
 • pranešimus, kokiu nors būdu galinčius tiesiogiai ar netiesiogiai pakenkti „Tyréns Group“ arba UAB „Kelprojektas“ reputacijai.

Pranešimo apie pažeidimus negalima naudoti:

 • verslo deryboms ar deryboms su darbuotojais, pavyzdžiui, deryboms dėl atlyginimo ar darbo sutarties,
 • skundams dėl kokybės, kai tai nelaikoma pažeidimu,
 • skundams, nesusijusiems su pirmiau nurodytais pažeidimais,
 • gandams arba dezinformacijai skleisti.

Nebūtina turėti tvirtų įrodymų, kad pareikštumėte įtarimą, jei tai daroma sąžiningai, t. y. nuoširdžiai siekiant būti teisingam, atviram ir sąžiningam.

Sąmoningas melagingos ar piktavališkos informacijos pateikimas laikomas piktnaudžiavimu pranešimo apie pažeidimus procesu.

Kokias turiu pranešimų teikimo galimybes?

Jei jaučiatės nepatogiai pranešdami apie žinomą ar įtariamą pažeidimą tiesioginiam vadovui, vyresniajam vadovui, Žmogiškųjų išteklių skyriui ar bet kuriai teisinei tarnybai, galite pasinaudoti vienu iš toliau nurodytu kanalu.

UAB „Kelprojektas“ lygmuo

Šie kanalai yra tie, kurie yra jūsų įmonėje, priklausančioje „Tyréns Group“. Pranešimus priima Rūta Babianskienė Pasiūlymų ruošimo ir teisės skyriaus vadovė, kuri yra paskirta pranešimų apie pažeidimus priėmėju UAB „Kelprojektas“ vietiniu lygmeniu.

 • El. paštas. Siųskite el. laišką adresu pranesk@tyrens.lt
 • Telefonas. Skambinkite Rūtai Babianskienei telefonu +370 687 27 617.
 • Susitikimas. Susitikimą su Rūta Babianskiene galite susitarti pirmiau nurodytu el. paštu arba telefonu.
 • Pranešimo apie pažeidimus sistema. Spustelėkite čia, kad būtumėte nukreipti į užšifruotą pranešimo apie pažeidimus sistemą, kurią valdo išorinis tiekėjas. Nukreipimo puslapyje pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip veikia sistema, o jūsų anonimiškumas yra apsaugotas.
 • Kai jūsų pranešimas bus pateiktas, jį nagrinės Rūta Babianskienė Pasiūlymų ruošimo ir teisės skyriaus vadovė.

„Tyréns Group“ lygmuo

Šie kanalai yra „Tyréns Group“ lygmens kanalai. Pranešimus priima Frankas Pedersenas, kuris yra nepriklausomas pranešimų apie pažeidimus priėmėjas. Franką Pederseną, kaip nepriklausomą pranešimų priėmėją, skiria „Tyréns Group“ direktorių valdyba ir jis yra tiesiogiai jai atskaitingas.

 • El. paštas. Siųskite el. laišką adresu frank.pedersen@tyrens.se
 • Telefonas. Skambinkite Frankui Pedersenui tel. +46-10-452 27 20
 • Susitikimas. Dėl susitikimo su Franku Pedersenu susitarkite pirmiau nurodytu el. paštu arba telefonu.
 • Pranešimo apie pažeidimus sistema. Spustelėkite čia, kad būtumėte nukreipti į užšifruotą pranešimo apie pažeidimus sistemą, kurią valdo išorinis tiekėjas. Nuorodoje galite paskaityti daugiau apie tai, kaip sistema veikia ir apsaugo jūsų anonimiškumą.
 • Kai jūsų pranešimas bus pateiktas, jį nagrinės Frankas Pedersenas.

Kaip pranešėjas esate apsaugotas

Galite pasirinkti anonimiškumą ir jūsų tapatybė nebus atskleista, nebent:

 • toks atskleidimas yra griežtai būtinas tinkamam pranešimo nagrinėjimui;
 • iš anksto davėte aiškų sutikimą dėl tokio atskleidimo;
 • toks atskleidimas yra būtinas pagal įstatymus arba vėlesniuose teisiniuose procesuose, arba
 • atlikus tyrimą nustatyta, kad pranešimas buvo pateiktas nesąžiningai.

Draudžiama bandyti nustatyti pranešėjo tapatybę.

Jus, kaip pranešėją, taip pat saugo atsakomųjų veiksmų draudimo principas. Bet kokie neigiami padariniai, kuriuos patirsite dėl to, kad sąžiningai pranešėte apie netinkamą elgesį, laikomi rimtu nusikaltimu, pažeidžiančiu „Tyréns“ vertybes ir Elgesio kodeksą, ir už tai gali būti taikomos sankcijos, įskaitant drausminę atsakomybę arba verslo santykių nutraukimą. Tokių neigiamų pasekmių pavyzdžiai yra priekabiavimas, patyčios ir neigiamas poveikis karjerai ar atlygiui.

Jūsų pranešimas bus įvertintas ir bus pateikta grįžtamoji informacija

Gavus jūsų pranešimą, jis bus įvertintas ir tvarkomas pagal nustatytą tvarką. Jei atlikus vertinimą paaiškės, kad jūsų pranešimas gali būti pagrįstas, bus atliekamas tyrimas.

Norėdami gauti informacijos apie bylą, galite susisiekti su atitinkamu priėmėju.

Kai procesas bus baigtas, priėmėjas su jumis susisieks ir praneš apie pranešimo išvadas ir rezultatus.