Viešo visuomenės supažindinimo su parengta PVSV ataskaita “UAB „Alkesta“ ūkinės veiklos-statybinių atliekų laikymas ir apdorojimas (adresas: Laukų g/. 1a, Trakiškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)“