Veiklos tobulinimas pagal LEAN filosofiją

2016-02-18

Siekiant optimizuoti įmonės veiklos procesus ir didinti jų efektyvumą, Kelprojektas, pasinaudodamas didžiausių pasaulinių kompanijų praktika, pradėjo „Veiklos tobulinimo programą” paremtą Lean filosofijos pagrindu.

Lean sistemos pagrindinis tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencingumą rinkoje.

Lean esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas.

Tai klientui ir įmonei vertės nekuriančių procesų eliminavimas arba mažinimas, sukuriant nuolatinio tobulėjimo kultūrą organizacijos viduje.