Informuojame, kad yra parengta ir patvirtinta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programa

2015-01-30

Informuojame, kad yra parengta ir patvirtinta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programa:

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Amber Grid”, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850

Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas info@tyrens.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskritys; Širvintų r. sav. (Širvintų sen., Jauniūnų sen., Kernavės sen.), Vilniaus r. sav. (Dūkštų sen.), Elektrėnų r. sav. (Kazokiškių sen., Vievio sen., Elektrėnų sen., Gilučių sen., Kietaviškių sen.), Kaišiadorių r. sav. (Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.), Prienų r. sav. (Jiezno sen.), Birštono sav. (Birštono sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen., Butrimonių sen.), Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų sen., Būdviečio sen.), Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinėja PAV dokumentus, teikia išvadas: Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Birštono sav., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., Marijampolės sav. administracijos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės visuomenės sveikatos centrai; Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; Širvintų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų, Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės teritoriniai padaliniai.

Programą patvirtino ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su parengta ir patvirtinta programa susipažinti ir pasiūlymus pateikti galima: PAV dokumentų rengėjo adresu UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas info@tyrens.lt; www.tyrens.lt

Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui galima pateikti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos. Pasiūlymai bus įvertinti ir į juos bus atsižvelgta rengiant PAV ataskaitą. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Dokumentai:

Dujų programa 2015 01 30

Priedas_1_1 Lazdijai

Priedas_1_2 Lazdijai

Priedas_1_3 Lazdijai

Priedas_1_4 Marijampolė

Priedas_1_5_Alytus

Priedas_1_6_Alytus

Priedas_1_7_Alytus

Priedas_1_8_Alytus

Priedas_1_9_Birštonas

Priedas_1_10_Prienai

Priedas_1_11_Prienai

Priedas_1_12_Kaišiadorys

Priedas_1_13_Kaišiadorys

Priedas_1_14_Elektrėnai

Priedas_1_15_Elektrėnai

Priedas_1_16_Vilnius

Priedas_1_18_Širvintos

Priedas_1_19_Visa_trasa

Priedas_2_1

Priedas_3_1

Priedas_4_1

Priedas_5_1

Priedas_6_1

Priedas_7_1