Informacija visuomenei apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos, poveikio aplinkai vertinimo programą

2018-10-10

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybė (Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, www.klaipeda.lt, info@klaipeda.lt, +370 46 396066).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, www.tyrens.lt, SKPAS@tyrens.lt, +370 620 58768).

PŪV pavadinimas: Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba.

PŪV vieta: Bastionų g., Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius.

Programą tvirtins: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų teikimo terminas: 10 d.d. nuo informacijos paskelbimo dienos, pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: http://tyrens.lt/lt/news.

Priedai:

1. PAV Programa

2. PAV Programos priedai

3. Papildyta PAV programa

4. Papildytos PAV programos priedai

5. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (30.2)-A4E-5379 „Dėl Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“