Informacija apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 Vilniaus pietinio aplinkkelio 7,9–17,4 km ruožui tiesti) projektą

2018-08-24

Informuojame, kad rengiamasžemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 Vilniaus pietinio aplinkkelio 7,9–17,4 km ruožui tiesti) projektas (toliau – ŽPVP projektas) taikant Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant valstybinės svarbos projektą įstatymo nuostatas.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 444 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti procedūros pradžios“. Nuoroda į nutarimą – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d159cfe054b411e7846ef01bfffb9b64

Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. +370 5 239 3848, faks. +370 5 212 4335, el. paštas: sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt., asmuo kontaktams – Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. +370 5 239 3965, el. paštas: vytautas.palevicius@sumin.lt.

Įgaliotas asmuo – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė http://lakd.lrv.lt, asmuo kontaktams – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė, tel. +370 5 2329662, el. paštas: nijole.bautreniene@lakd.lt,

ŽPVP projekto rengėja – jungtinės veiklos pagrindu veikianti subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296  Kaunas, tel. +370 37 228 109, el. paštas: info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, asmuo kontaktams – Žemėtvarkos darbų sektoriaus žemėtvarkos inžinierė Ieva Matulionytė, tel. +370 37 205 587, mob. tel. 8 693 80187, el. paštas: ieva.matulionyte@tyrens.lt ir VĮ ,,Valstybės žemės fondas“,  juridinio asmens kodas 120093212, Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. +370 5 262 30 00,  el. paštas: info@vzf.lt , interneto svetainė www.vzf.lt , asmuo kontaktams – Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovas Saulius Mocevičius, tel. +370 37 227 389, mob. tel. 8 686 57194, el. paštas: saulius.mocevicius@vzf.lt.

Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio tarp magistralinių kelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A3 Vilnius–Minskas 7,60–27,26 km ruožo tiesimo specialiojo plano sprendiniai, paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt, pasirinkti – Patvirtintų teritorijų paieška žemėlapyje, specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079776)

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 Vilniaus pietinio aplinkkelio 7,9–17,4 km ruožui tiesti) trasos planas su žemės sklypais (pasirinkti – Susijusi informacija, Priedai: 12. trasa1, 13. trasa2), paskelbti – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2bcfeda13ed611e7b8e5a254f4e1c3a7?jfwid=-fa58hy3is