Informacija apie viešo supažindinimo dėl Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolą

2014-06-13

Informuojame, kad yra parengtas viešo susirinkimo dėl Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, vykusio 2014 m. birželio 10 d. 17val. Jonavos rajono savivaldybėje (Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava) protokolas. Visuomenė susipažinti su protokolu gali per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamos raštu (nurodytas adresas, el. paštas ir tel. numeris), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos, įvertintos ir pridėtos prie protokolo.

Pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo  galima  buvo  teikti  iki  šio  susirinkimo,  šio  susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@tyrens.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi pasiūlymai yra įvertinami. Į raštu  pateiktus pasiūlymus atsakoma nurodytu adresu.

Protokolas