Informacija apie valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės – rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo (plano) parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

2022-06-03

Planavimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresasVilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel. (8 41) 596642, el. p. prim@siauliuraj.lt 

SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223186, aplinkosaugos skyrius (vadovas – Aivaras Braga, tel. +370 698 70041, el. p. aivaras.braga@tyrens.lt), aplinkosaugos specialistai: ataskaitos rengimas – Arvydas Domatas, el. p. arvydas.domatas@tyrens.lt;  oro taršos skaičiavimas – Simona Venskaitienė, el. p. simona.venskaitiene@tyrens.lt; triukšmo taršos skaičiavimas – Aušrinė Vitkutė, el. p. ausrine.vitkute@tyrens.lt 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto vadovas: UAB „Kelprojektas“, Architektūros skyrius, Remigijus Šimkus, tel. +370 655 60268, el. p. remigijus.simkus@tyrens.lt. 

Plano pavadinimas – Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės – rytų krypties) tiesimo specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelis (Šiaurės–Rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“ (dokumento registravimo Nr. T00078250), keitimas. 

Planavimo tikslai:  

  • Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą teritorijoje. 
  • Nustatyti plėtros kryptis. 

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą –strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Susipažinimo tvarka– susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos darbo dienomis: 

  • planavimo organizatoriui Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (nuo 8:00 iki 17:00 val.); 
  • plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ (nuo 7:00 iki 16:00 val.).