Informacija apie pradedamą rengti kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

2015-07-10

Organizatorius: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9664, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: http://www.lakd.lt.

Planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV): Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimas.

PŪV tikslas – rekonstruoti kelią pagal šiuolaikinius techninius reikalavimus, kurie užtikrintų saugesnį, komfortiškesnį ir greitesnį važiavimą, pagerinti sąlygas šalia esamo magistralinio kelio A5 gyvenamosioms vietovėms: sumažinti taršą, triukšmą, atskirti tranzitinį transportą nuo vietinio.

PŪV SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32), adresas internete: https://tyrens.lt, el. paštas info@tyrens.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus SPAV ataskaitai visuomenė gali teikti raštu PŪV organizatoriui ir PŪV SPAV dokumentų rengėjui nurodytais adresais iki SPAV ataskaitos viešo supažindinimo ir jo metu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais – elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus, pasiūlymo teikimo datą ir pasiūlymų esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas). Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. Susipažinti su PŪV SPAV ataskaita bus galima PŪV organizatoriaus ir PŪV SPAV dokumentų rengėjo buveinėse, SPAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje bei Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių priimamuosiuose.

Apie visuomenės viešo supažindinimo su SPAV ataskaita vietą ir laiką bus informuojama papildomai.