Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Tauragės rajono Selmoniškių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2020-05-25

Planavimo organizatorius: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninis padalinys, įm. kodas 132340880, Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė, tel. +370 446 61 232.

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. 8 37 22 31 86, el. paštas: info@tyrens.lt.

Plano pavadinimas: Tauragės rajono Selmoniškių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioniniam padaliniui ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.).