Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Šilutės rajono Medalių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2020-05-25

Planavimo organizatorius: uždaroji akcinė bendrovė „Žuveisa“, įm. kodas 305219175, Brailio g. 8, Švėkšna, LT-99381 Šilutės r., tel. +370 685 82532.

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. 8 37 22 31 86, el. paštas: info@tyrens.lt.

Plano pavadinimas: Šilutės rajono Medalių smėlio telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Žuveisa“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.).