Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Rokiškio rajono Dauliūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano

2017-06-07

Planavimo organizatorius: mažoji bendrija „Dauliūnų karjeras“, įm. kodas 304436172, Gėlių g. 10, LT-21401 Trakų r., tel.: 8-618-83136, el. paštas: masiulis.domas@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Rokiškio rajono Dauliūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, atsižvelgiant į tai, kad esminių pastabų ir pasiūlymų pateiktam dokumentui nebuvo gauta, o į kitas pastabas bus atsižvelgta rengiant naudojimo planą, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, priimto sprendimo motyvais, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui MB „Dauliūnų karjeras“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)