Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Šatrėnų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2024-04-15

Planavimo organizatorius:  AB „HISK“, įm. kodas 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Tyrens Lietuva“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, el. paštas: info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Panevėžio rajono Šatrėnų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriaus atstovui ir naudojimo plano rengėjui UAB „Tyrens Lietuva” darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)