Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Kojelių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2021-05-31

Planavimo organizatorius:  UAB „Karjerų projektai“, įm. kodas 305227567, Tauralaukio g. 2-27, LT-92347 Klaipėda, tel.: +37065790009; el. paštas: alfredas.vybernaitis@gmail.com.

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@tyrens.lt.

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Kojelių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Karjerų projektai“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.).