Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2021-09-21

Planavimo organizatorius: UAB „Lankresta“, įm. kodas 302677153, Salantų g. 35, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r., tel. 8-652 79972, el. paštas nametas@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. 8-37-223186, el. paštas info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės
interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos
paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Lankresta“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)