Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kėdainių rajono Sirutiškio telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2019-04-30

Planavimo organizatorius: uždaroji akcinė bendrovė „Apdaila“, įm. kodas 161101787, Paeismilgio g. 6, LT-57247 Kėdainiai, tel.: tel.: +370 650 18636, el. paštas: apdaila.ked@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Kėdainių rajono Sirutiškio telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Apdaila“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)