Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Ignalinos rajono Magunkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

2021-12-08

Planavimo organizatorius:  UAB „Sensatis“, įm. kodas 302876155, Pramonės g. 10, Karlų k. LT-31147 Visagino sav., tel.: +370 679 89 883, el. paštas: info@sensatis.lt

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, el. paštas: info@tyrens.lt

Plano pavadinimas: Ignalinos rajono Magunkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Sensatis“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)