Informacija apie parengtą viešo susirinkimo dėl A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 45,15–56,83 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolą

2015-12-07

Informuojame, kad yra parengtas viešo susirinkimo dėl A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 45,15 – 56,83 km rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, vykusio 2015 m. gruodžio 3 d. 17.30val. Marijampolės savivaldybėje (J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė) protokolas.

Protokolas

Projektu buvo sprendžiamos pagrindinės Alytaus miesto susisiekimo sistemos problemos susijusios su nepakankamai išvystyta vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūra – susisiekimą ribojo miesto gatvių trūkumas, dėl jo miesto gyventojai ir svečiai buvo priversti vykti didesnį atstumą, taip pat sugaišti daugiau laiko kelionėje, nei galėtų esant optimaliam miesto kelių ir gatvių išdėstymo tinklui. Projektu buvo siekiama plėtoti susisiekimą Alytaus miesto vietinės reikšmės keliais.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 879 927,06 Eur, iš jų 747 938,00 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 131 989,06 Eur – iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.