Informacija apie parengtą Trakų miesto aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (PAVA) ir viešą supažindinimą

2014-09-05

Informuojame, kad yra parengta Trakų miesto aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAV):

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 51 527, faksas (8 528) 53 140, info@trakai.lt.

PAV PŪV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32); faksas (8 37) 205227; el. paštas info@tyrens.lt.

PŪV pavadinimas – Trakų miesto aplinkkelio tiesimas.

PŪV vieta – Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė, Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (pagal pareikalavimą), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (pakviesta PAV subjekto teisėmis).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000).

Su PŪV PAV ataskaita susipažinti iki viešo susirinkimo dienos galima: PAV dokumentų rengėjo adresu UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32) nuo 7 val. iki 16 val. taip pat ir Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai, tel. (8 528) 51 527, I-IV 8-17 h, V 8-15.45

Viešas supažindinimas su PAV ataskaita (susirinkimas) vyks: 2014 m. rugsėjo 23 d. 18 val. Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje (II a.), Vytauto g. 33, Trakai.

Pasiūlymus (nurodant vardą, pavardę, adresą ir datą) iki viešo susirinkimo dienos galima pateikti: UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32 ); el. paštas info@tyrens.lt, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.