Informacija apie parengtą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

2015-02-19

Informuojame, kad yra parengta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita:

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 232 7789, (8 5) 232 7798,  (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850

PŪV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32); el. paštas info@tyrens.lt.

PŪV pavadinimas – Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.

PŪV vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskritys; Širvintų r. sav. (Širvintų sen., Jauniūnų sen., Kernavės sen.), Vilniaus r. sav. (Dūkštų sen.), Elektrėnų sav. (Kazokiškių sen., Vievio sen., Elektrėnų sen., Gilučių sen., Kietaviškių sen.), Kaišiadorių r. sav. (Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.), Prienų r. sav. (Jiezno sen.), Birštono sav. (Birštono sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen., Butrimonių sen.), Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų sen., Būdviečio sen.), Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Birštono sav., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., Marijampolės sav. administracijos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės visuomenės sveikatos centrai; Vilniaus, Kauno, Alytaus apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys; Lietuvos geologijos tarnyba; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie LR Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. Faks. (8) 70662000)

Su PŪV PAV ataskaita susipažinti iki viešo susirinkimo dienos galima darbo dienomis 9-11 val. ir 13-16 val.:

 • UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32;
 • Prienų r. savivaldybės administracijoje, Laisvės aikštė 12, LT-59126, Prienai, tel. 8 319 61102;
 • Birštono savivaldybės administracijoje, Jaunimo g. 2, LT-59206, Birštonas, tel. 8 319 65555;
 • Jiezno seniūnijoje, J. Basanavičiaus g. 1, LT-59425, Jieznas, Prienų r. sav., tel. 8 319 57230;
 • Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, LT-59219, Birštonas, tel. 8 319 45185;
 • Kaišiadorių r. savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, LT-56121, Kaišiadorys, tel. 8 346 20480;
 • Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, LT-56318, Kaišiadorių r. sav., tel. 8 346 57 184;
 • Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Žaslių g. 62, Žiežmariai, LT-56235, Kaišiadorių r. sav., tel. 8 346 58333;
 • Elektrėnų savivaldybės administracijoje, Elektrinės g. 8, LT-26108, Elektrėnai, tel. 8 528 58000;
 • Kazokiškių seniūnijoje, Mokyklos g. 1, LT-21354, Kazokiškės, Elektrėnų sav., tel. 8 528 44413;
 • Vievio seniūnijoje, Trakų g. 2, LT-21381, Vievis, Elektrėnų sav., tel. 8 528 26 354;
 • Elektrėnų seniūnijoje, Taikos g. 6B, LT- 26115, Elektrėnai, tel. 8 528 39433;
 • Gilučių seniūnijoje, Liepų g. 15, LT-26131, Gilučių k., Elektrėnų sav., 8 528 42346;
 • Kietaviškių seniūnijoje, Bažnyčios g. 24, LT-21412, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav., tel. 8 528 32803;
 • Vilniaus r. sav. administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961;
 • Dūkštų sen. , Pijorų g. 1, LT-14222 Dūkštų k., Vilniaus r. sav., tel. (8 5) 259 9235;
 • Širvintų r. savivaldybės administracijoje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 382 51590;
 • Širvintų seniūnijoje, Vilniaus g. 86, Širvintos, tel. 8 382 51341;
 • Jauniūnų seniūnijoje, Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Širvintų r. sav., 8 382 44147;
 • Kernavės seniūnijoje, Kerniaus g. 4, Kernavė, Širvintų r. sav., tel. 8 382 47350;
 • Alytaus r. savivaldybės administracijoje, Ulonų g. 16, LT-62157, Alytus, tel. 8 315 55530;
 • Lazdijų r. savivaldybės administracijoje, Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai, tel. 8 318 66108;
 • Alytaus seniūnijoje, Užubalių g. 3, LT-62466, Miklusėnų k., Alytaus r. sav., tel. 8 315 70804;
 • Punios seniūnijoje, Kauno g. 3, LT-64401, Punios mstl., Alytaus r. sav., tel. 8 315 68640;
 • Butrimonių seniūnijoje, Vytauto a. 31, Butrimonių mstl., LT-4569, Alytaus r. sav., tel. 8 315 61 486;
 • Būdviečio seniūnijoje, Dzūkų g. 2, LT-67391, Dzūkų k., Lazdijų r. sav., tel. 8 318 41521;
 • Šeštokų seniūnijoje, Dzūkų g. 9, Šeštokai, LT-67422, Lazdijų r. sav., tel. 8 318 47117;
 • Krokialaukio seniūnijoje, Vytauto g. 1, Krokialaukis, Alytaus r., 8 315 68 381;
 • Simno seniūnijoje, Vytauto g. 26, Simnas, LT-4583, Alytaus r. sav., tel. 8 315 60757;
 • Krosnos seniūnijoje, Vyturio g. 3, Krosna, LT-67443, Lazdijų r. sav., 8 318 42737;
 • Marijampolės sav. administracijoje, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė, tel. 8 343 90011;
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav., tel. 8 343 20425;
 • Internetinėje svetainėje www.ambergrid.lt

Vieši supažindinimai su PAV ataskaita (susirinkimai) vyks:

2015-03-12 18:00 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre, J Basanavičiaus g. 20, Jieznas, Prienų r. sav.

2015-03-12 18:00 val. Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, Birštonas.

2015-03-13, 17:00 val. Kruonio kultūros namuose, Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav.

2015-03-14 9:00 val. Kazokiškių kultūros namuose, Parko g. 1, Kazokiškės, Elektrėnų sav.

2015-03-14 13:00 val. Elektrėnų kultūros centre, Draugystės g. 2/7, Elektrėnai

2015-03-14 17:00 val. Dūkštų pagrindinėje mokykloje, Mokyklos g. 10, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;

2015-03-14 9:00 val. Kietaviškių seniūnijoje, Bažnyčios g. 24, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav.

2015-03-14 13:00 val. Gilučių seniūnijoje, Liepų g. 15, Gilučiai, Elektrėnų sav.

2015-03-14 17:00 val. Vievio seniūnijoje, Trakų g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.

2015-03-17 17:30 val. Žiežmarių kultūros centre, Vytauto g. 13, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

2015-03-21 9:00 val. Kernavės seniūnijoje, Kerniaus g. 4, Kernavė, Širvintų r. sav.

2015-03-21 13:00 val. Jauniūnų seniūnijoje, Jaunimo g. 1, Jauniūnai, Širvintų r. sav.

2015-03-21 17:00 val. Širvintų seniūnijoje, Vilniaus g. 86, Širvintos

2015-03-21, 9:00 val. Pergalės g. 39, Miklusėnų k., Alytaus r. sav.

2015-03-21 13:00 val. Punios sen., Kauno g. 3, Punia, Alytaus r. sav.

2015-03-21 17:00 val. Butrimonių kultūros namuose, Vytauto g. 31, Butrimonys, Alytaus r. sav.

2015-03-22 9:00 val. Būdviečio mokykloje, Dzūkų g. 4, Dzūkų k., Lazdijų r. sav.

2015-03-22 13:00 val. Šeštokų sen., Dzūkų g. 19, Šeštokai, Lazdijų r. sav.

2015-03-22 17:00 val. Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.

2015-03-22 9:00 val. Krokialaukio sen., Vytauto g. 1, Krokialaukis, Alytaus r. sav.

2015-03-22 13:00 val. Simno seniūnijoje, Vytauto g. 26, Simnas, Alytaus r. sav.

2015-03-22 17:00 val. Krosnos bendruomenės namai, Alytaus g. 57, Krosna, Lazdijų r. sav.

Pasiūlymus (nurodant vardą, pavardę, adresą ir datą) iki viešo susirinkimo dienos galima pateikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32); el. paštas info@tyrens.lt., pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.