Informacija apie parengtą A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 45,15–56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-08-07

Informuojame, kad yra parengta A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 45,15–56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programa:

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius. Tel. 8-5 2329600, faksas 8-5 232 96 09.

PAV PŪV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. 8-37 20 54 19; el. paštas info@tyrens.lt

PŪV pavadinimas – A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 45,15–56,83 km kelio ruožo rekonstravimas.

PŪV vieta – Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė, Sasnavos ir Marijampolės seniūnijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės visuomenės sveikatos centras, Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys.

Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su programa susipažinti ir pasiūlymus pateikti galima: PAV dokumentų rengėjo adresu UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas info@tyrens.lt; www.tyrens.lt.

Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui galima pateikti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Dokumentai:

PAV programa

Trasos planas