Informacija apie Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano parengtą SPAV atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

2021-03-25

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 70, el. p. administracija@krs.lt, interneto svetainė https://www.krs.lt/, kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė – Blaškevičienė, tel. (8 37) 30 55 10, (8 620) 83 492, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt ir vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8 37) 30 55 14, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p. info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, kontaktiniai asmenys: Aplinkosaugos sektoriaus projekto dalies vadovas Arvydas Domatas, tel. 8 616 86 408, el. p. arvydas.domatas@tyrens.lt ir aplinkosaugos specialistė Ramunė Venclovaitė, el. p. ramune.venclovaite@tyrens.lt

Plano pavadinimas – Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialusis planas.

Planavimo tikslai:

  1. Optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą iš ir į Kauno LEZ teritoriją.
  2. Pagrįstai numatant teritorijas, kurioms būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada: Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimu (2021 kovo 17 d. raštas Nr. SD-1026) buvo priimtas sprendimas neatlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/ (nuoroda: Savivaldybė/Struktūra ir kontaktai/Urbanistikos skyrius/ Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai) ir Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-19-394).

Su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Kauno rajono savivaldybėje.

Dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 (koronaviruso) prevencijos, susipažinti su SPAV atrankos dokumentais Kauno rajono savivaldybės patalpose galima tik iš anksto susitarus su aukščiau nurodytu kontaktiniu asmeniu.