Informacija apie Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2014-01-16

Informuojame, kad yra parengta Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programa.

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius. Tel. (8 5) 2329600, faksas (8 5) 232 96 09.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas info@tyrens.lt.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimas ir sankryžų įrengimas.
  4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno apskritis, Jonavos rajono savivaldybė, Dumsių ir Ruklos seniūnijos.
  5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Jonavos raj. savivaldybės administracija, Kauno visuomenės sveikatos centras; Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys; Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
  6. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt
  7. Su programa susipažinti ir pasiūlymus pateikti galima: PAV dokumentų rengėjo adresu UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas info@tyrens.lt.
  8. Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui galima pateikti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.