Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai, rekonstrukcijai dėl europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Panevėžio r.sav. teritorijoje projekto rengimo pradžios

2019-06-27

Informuojame, kad pradedamas rengtiŽemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – ŽPVP projektas).

Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Mykolas Dumbrava, tel. Nr. +370 5 269 2179, mob. tel. +370 698 26534, el. paštas: mykolas.dumbrava@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.tyrens.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, mob. tel. Nr. +370 693 80187,
tel. +370 37 22 81 09, el. paštas ieva.matulionyte@tyrens.lt.

Dėl kadastrinių matavimų

Pagal parengto Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas) sprendinius ir parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos sprendinius (adresas internete www.tyrens.lt – „Naujienos“ – ,,Dėl parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų Panevėžio rajone“), žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu reikia nustatyti žemės sklypų ribas ir atlikti dalijamų (į visuomenės poreikiams paimamą ir savininkui liekančią žemės sklypo dalis) žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Darbus planuojama vykdyti 2019 m. gegužės mėn. – 2019 m. birželio mėn.

Dėl turto vertinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypui, kuris visas arba jo dalis paimama visuomenės poreikiams, projekto rengimo metu, bus parengta turto vertinimo ataskaita.

Turto vertinimo darbus planuojama vykdyti 2019 m. liepos mėn. – 2019 m. rugpjūčio mėn.

Dėl informacijos teikimo ir susipažinimo su rengiamu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu

Visą informaciją  apie rengiamą ŽPVP projektą galima gauti aukščiau nurodytais kontaktais. Taip pat rengiamo ŽPVP projekto sprendiniai viešai paskelbti:

–        UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.tyrens.lt – „Naujienos“;

–        AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;

–        Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.

Dėl susipažinimo su parengtu ŽPVP projektu

Informaciją apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija bus pateikiama atskiru pranešimu.

Supažindinimas su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu ir turto vertinimo ataskaitomis numatomas 2019 m. spalio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn.

Dėl servitutų nustatymo

Projekto rengėja, atsižvelgdama į Specialiojo plano sprendinius ir parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, tam kad būtų užtikrinamas susisiekimas su žemės sklypais, rengdama ŽPVP projektą, nustatys kelio servitutą (vietose, kur privažiavimo išspręsti kitais būdais nebuvo galimybės).

Vienkartinė kompensacija, mokama už nustatomą servitutą bus apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1541 ,,Dėl vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą metodiką.

Su vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktu busite supažindinti papildomai, atskirais pranešimais.

Servitutų nustatymo ir kompensacijų skaičiavimo darbus planuojama vykdyti 2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m. kovo mėn.

Dėl nustatomos kelio apsaugos zonos

Projekto rengėja, atsižvelgdama į Specialiojo plano sprendinius ir parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, rengiant ir įgyvendinant ŽPVP projektą pagal Kadastro nuostatų 542 punktą, žemės sklypams patenkantiems į planuojamų vietinės reikšmės automobilių kelių apsaugos zonos ribas bus nustatoma specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga – II. Kelių apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonos plotis 10 m.

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo darbus planuojama vykdyti 2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m. kovo mėn.

Dėl išsamesnės informacijos prašome teirautis Projekto rengėjo.

Planas internete